Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Zagłosuj korespondencyjnie lub przez internet

Kalendarz Piotr
Zagłosuj korespondencyjnie lub przez internet

Zgodnie z decyzją Prezydenta RP, referendum ogólnokrajowe zaplanowane na 6 września 2015 roku odbędzie się. Szansę na wyrażenie swojego zdania będzie miał każdy Polak, nawet ten który przebywa poza granicami państwa. Możliwości będzie kilka. 

W wygłoszonym orędziu Prezydent Andrzej Duda wskazał, że zasadne jest uszanowanie decyzji urzędującego poprzednika. Wierzę w to, że to Naród jest najwyższym suwerenem, a głos społeczeństwa, głos Polaków musi być wysłuchany – dodał na koniec. Zgodnie z zapowiedzią referendum odbędzie się 6 września br. w godzinach od 6 do 22 na terytorium całego kraju ale nie tylko.

Osoby uprawnione do głosowania, poza możliwością udania się do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania obwodu, mają możliwość udziału w referendum poprzez głosowanie korespondencyjne.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez osobę uprawnioną do udziału w referendum w urzędzie gminy, w której wpisana jest do rejestru wyborców, najpóźniej  do dnia 24 sierpnia 2015 r. 

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Powinno ono zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL osoby uprawnionej do udziału w referendum, oznaczenie referendum, którego dotyczy zgłoszenie a także wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet referendalny, albo deklarację osobistego odbioru pakietu referendalnego w urzędzie gminy oraz oświadczenie o wpisaniu osoby uprawnionej do udziału w referendum do rejestru wyborców w danej gminie.

Taka osoba, nie później niż 7 dni przed dniem referendum, otrzyma z urzędu gminy pakiet referendalny, który zostanie doręczony wyłącznie do rąk własnych, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru. Jeżeli osoba uprawniona do udziału w referendum we wniosku zadeklarowała osobisty odbiór pakietu referendalnego, pakiet ten we wskazanym terminie będzie możliwy do odebrania w urzędzie gminy. W skład takiego pakietu wchodzą: koperta zwrotna, karta do głosowania, koperta na kartę do głosowania, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania, instrukcja głosowania korespondencyjnego.

Obywatele polscy przebywający za granicą, pragnący głosować mają możliwość zarejestrowania się w systemie e-wybory. Więcej informacji znajdziemy na platformie https://ewybory.msz.gov.pl/.