Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Reklama

Zróbcie porządek na ścieżce rowerowej

Kalendarz Piotr Janowski
Zróbcie porządek na ścieżce rowerowej

O renowację ścieżki rowerowej biegnącej wzdłuż rzeki Uherki zwróciła się do prezydenta Jakuba Banaszka przewodnicząca Rady Osiedla Słoneczne Elżbieta Pendrak. Prosi o poprawę nawierzchni i towarzyszącej ścieżce infrastruktury, a także drzewostanu. Swoje pismo złożyła w Urzędzie Miasta 7 listopada. Do dzisiaj nie ma na nie odpowiedzi.

Usterki

W swoim wystąpieniu Rada Osiedla „Słoneczne” zwraca uwagę na to, że popularna wśród mieszkańców ścieżka rowerowa od chwili oddania jej do użytku nigdy nie była remontowana. Pojawiło się więc wiele problemów. Spójrzmy, na co zwrócili uwagę osiedlowi radni.

  • Stan nawierzchni. Natychmiastowej naprawy wymaga szczególnie na odcinku pomiędzy mostem na ul. Metalowej a mostem na ul. Ogrodowej. Stan kostki zagraża bezpieczeństwu użytkowników ścieżki.
  • Stan stojaków na rowery, ławek, stolików do gry w szachy lub warcaby, stołów do ping ponga. Urządzenia te nigdy nie były konserwowane.
  • Rozsypujące się gabiony. Zainstalowane na całej długości ścieżki (od pierwszego skweru wypoczynkowego przy ul. Metalowej aż po kładkę przy ul. Kąpieliskowej), gabiony wypełnione były kredą. Materiał pochodzący z lokalnej odkrywkowej kopalni kredy stanowił charakterystyczną ozdobę i reklamą dla miasta. Niestety, czas zrobił swoje. Gabiony dzisiaj zagrażają bezpieczeństwu użytkowników ścieżki. Tam gdzie są całe, czynniki atmosferyczne zniszczyły kredę i konstrukcje stały się ruiną.
  • Zobowiązanie Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie do oczyszczenia, udrożnienia i okoszenia rzeki “Janówki”.

Zieleń

Sprawą równie ważną dla osiedlowych radnych jest to, co dzieje się roślinnością wokół ścieżki, a przede wszystkim z drzewami. Przede wszystkim chodzi o – jak piszą –

…naprawienie błędu popełnionego podczas nasadzeń drzew wzdłuż ścieżki od mostu przy ul. Metalowej do kładki na ul. 15 Sierpnia. 

Rzecz w tym, że posadzono tam głogi. To niewielkie drzewka/wysokie krzewy, które dorastający do 8 m wysokości. To gatunek, który nie ma większych wymagań. Rośnie w zasadzie wszędzie, a jedyne czego nie lubi, to nadmiar wody. Tym więc dziwniejsza jest decyzja o posadzeniu go na terenie zalewowym. Tak samo niezrozumiała jak to, że głogi, które dysponują znacznymi cierniami (nawet do 2,5 cm długości), mogą być niebezpieczne dla rowerzystów korzystających ze ścieżki. Konsekwencje upadku na takie krzewy mogą być bardzo nieprzyjemne.

Naprawa tego błędu jest możliwa wyłącznie poprzez wykonanie poprawnych nasadzeń drzewami lub wysokimi krzewami gatunków rodzimych. Dobór roślinności winien być ściśle dostosowany do warunków siedliskowych terenów podmokłych oraz do warunków krajobrazowych.

Dodatkowo konieczny jest przegląd drzewostanu istniejącego wzdłuż ścieżki rowerowej. Chodzi o to, że część drzew uschła, a korony tych, które przetrwały, zasięgiem wchodzą w ścieżkę.

Droga

Rada Osiedla wnosi również o remont nawierzchni drogi wewnętrznej rozpoczynającej się od działki nr 234 obrębu 21, a kończącej się działką nr 337/7 obrębu nr 20. Jest to odcinek równoległy do ścieżki rowerowej od ulicy Ogrodowej. Droga jest w fatalnym stanie technicznym. Liczne duże i głębokie ubytki utrudniają poruszanie się pojazdów, a po deszczu wypełnione wodą – zagrażają rowerzystom i pieszym.

***

O odpowiedzi władz miasta na pismo Rady Osiedla „Słoneczne” poinformujemy zaraz po tym, jak trafi ono do Rady.