Przeskocz do treści Przeskocz do menu

ZUS: wypłata czternastki pewna

Kalendarz Anna Wesołowska
ZUS: wypłata czternastki pewna

Już w tym miesiącu, 25 sierpnia, ZUS rozpocznie wypłatę 14. emerytury. Świadczenie będzie wypłacane z urzędu. Oznacza to, że nie trzeba składać żadnego wniosku, aby otrzymać pieniądze.

 – Wypłata czternastej emerytury w bieżącym roku została zagwarantowana ustawowo. Wypłaty są zabezpieczone i na pewno trafią do osób uprawnionych w wyznaczonym terminie – zapewnia prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Jak dodaje szefowa ZUS, kolejne w 2022 roku dodatkowe roczne świadczenie pieniężne trafi do 9 mln emerytów, rencistów i innych osób pobierających świadczenia długoterminowe, w tym 8,1 mln z ZUS.

Wśród osób uprawnionych są też te, które pobierają renty socjalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, rodzicielskie świadczenia uzupełniające, renty inwalidzkie, świadczenia uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

– Co ważne, prawo do świadczenia podstawowego, takiego jak emerytura czy renta, będzie badane na 24 sierpnia, czyli dzień poprzedzający pierwsze wypłaty – informuje prof. Uścińska.

Czternastka w pełnej wysokości „na rękę” wyniesie 1217,98 złotych. Świadczenie jest zwolnione z podatku dochodowego, pobrana będzie tylko składka zdrowotna. Czternastkę w pełnej kwocie otrzyma około 7,7 mln osób, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2900 zł brutto. W przypadku osób ze świadczeniem między 2900 zł a 4188,44 zł, czternastka będzie zmniejszana zgodnie z zasadą “złotówka za złotówkę”. Jednak minimalna jej wysokość wyniesie 50 złotych.

W ZUS terminy wypłaty tego świadczenia to: 25 sierpnia, 1, 5, 6, 10, 15, 20 września. Natomiast w systemie mundurowym i w przypadku osób pobierających zasiłki i świadczenia przedemerytalne z ZUS – wypłata nastąpi we wrześniu. Z kolei osoby pobierające świadczenia rolnicze rzadziej, niż raz na miesiąc, otrzymają czternastkę w październiku.

Z szacunków wynika, że w tym roku wypłata czternastek pochłonie nawet około 11,4 mld zł, w tym 9,5 mld zł dla świadczeniobiorców ZUS.