Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Reklama

Kolejny rok na nowe szyldy

Kalendarz Anna Wesołowska
Kolejny rok na nowe szyldy

Chełmscy przedsiębiorcy dostali kolejny rok na dostosowanie swoich reklam i szyldów do wymogów tzw. uchwały krajobrazowej. Decyzja w tej sprawie zapadła poczas ostatniej (9 lutego) sesji Rady Miasta Chełm.

Przypomnijmy, w grudniu 2022 roku chełmscy radni przyjęli tzw. uchwałę krajobrazową dla miasta. Dokument – mówiąc w skrócie – ma stać na straży wyglądu Chełma. Chodziło o zachowanie ładu przestrzennego, ochronę krajobrazu kulturowego oraz poprawę wizerunku miasta i estetyki przestrzeni publicznych. Służyć temu miały wprowadzone standardy dotyczące nie tylko wyglądu szyldów, reklam czy ogrodzeń, ale także elementów małej architektury.

18 stycznia tego roku

skończył się roczny okres

na wprowadzenie zmian, zgodnie z uchwałę krajobrazową. Po tej dacie każdemu, kto nie przystosował się do nowych wytycznych, groziła kara pieniężna. Szerzej na ten temat pisaliśmy tutaj.

I dopiero wówczas w mieście rozgorzała dyskusja na temat samej uchwały, a przede wszystkim okresu dostosowawczego. Chełmianie zaczęli skarżyć się radnym i lokalnym mediom m.in. na to, że mieli za mało czasu na zmiany, że uchwała liczy około 70 stron i zawiera mnóstwo szczegółowych zapisów, przez które czasem trudno przebrnąć. Załącznik graficzny do uchwały jest nieczytelny i nie zawiera opisu określającego granic obszarów miasta o odmiennych ustaleniach.

Stowarzyszenie Nasz Chełm zapelowało do radnych wręcz o uchylenie uchwały. W piśmie autorzy podnoszą, że wydłużenie okresu dostosowawczego nic nie da, bo uchwała nie uwzględnia ewentualnych odszkodowań dla przedsiębiorców za poniesione wydatki. Tu powołali się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z grudnia 2023 r. , według którego brak uregulowań w kwestii odszkodowań za poniesione nakłady finansowe na dostosowanie do wymogów przyjętych w uchwałach gmin jest niezgodny z Konstytucją.

Wszystkie te argumenty były dyskutowane podczas piątkowej (9 lutego) sesji Rady Miasta Chełm.

Ostatecznie radni zdecydowali, że termin obowiązywania uchwały krajobrazowej zostanie przesunięty o kolejny rok.

***

Przybliżmy, o co chodzi w uchwale krajobraowej.
Chełm został podzielony na sześć obszarów – Staromiejski, Śródmiejski, „Dyrekcję” (obszar Modernistyczny), obszar Zurbanizowany, Przemysłowy i obszar Przyrodniczy. W każdym z nich obowiązują inne warunki umieszczania szyldów, tablic reklamowych, ogrodzeń itp. Samowolki są już niedopuszczalne. Nowe nie mogą powstawać, a stare trzeba usunąć.

W pierwszych czterech obszarach dopuszczone są wyłącznie treści informacyjne związane z prowadzoną działalnością w danym budynku i w zakresie oferowanego asortymentu. Uchwała określa przy tym ich wielkość i to, jak powinny być umieszczane. Nie ma mowy o wielkich billboardach.

Mieszkańcy miasta dostali właśnie kolejny rok na dostosowanie się do nowych przepisów. Tym, którzy tego nie zrobią, grożą wysokie kary pieniężne.

Więcej informacji znajdziecie tutaj. Pod tym linkiem jest też pełny tekst uchwały krajobrazowej i poradnik dobrych praktyk.